Welkom

Trap naar de toekomst

Peuterspeelzaal ‘De Vrijbuitertjes’ is een vertrouwde plek waar kinderen spelend leren en begeleid worden in hun ontwikkeling.

Alle kinderen zijn welkom. We zijn onafhankelijk van basisscholen en respecteren iedere geloofsovertuiging.

slide1slide9slide3slide2slide4slide5slide8slide10slide6slide7